Những người tỵ nạn Bắc Hàn có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada.

Toronto: Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 8 tháng 9, nhiều người Bắc Hàn tỵ nạn ở Canada có thể mất tư cách của một người tỵ nạn.
Cô Jo Hye Kyung là một trong số trên 100 người Bắc Hàn, đang ở Canada và có thể sẽ bị trục xuất khỏi Canada.
20 năm trước, cô Kyung đã làm một chuyện vượt thoát nguy hiểm bằng cách trốn khỏi Bắc Hàn.
Cô Kyung năm nay 32 tuổi và gia đình cô đã được nhận vào Canada 8 năm trước, nhưng có thể gia đình cô sẽ bị trục xuất về lại Nam Hàn.
Sau khi cô trốn khỏi Bắc Hàn thì nước đầu tiên mà gia đình cô đặt chân là Nam Hàn.
Theo luật của Nam Hàn bất cứ một người Bắc Hàn nào đến được Nam Hàn, thì người đó đương nhiên có quốc tịch Nam Hàn.
Như thế nếu cô Kyung cũng như trên 100 người Bắc Hàn trốn khỏi Bắc Hàn, đến Nam Hàn trước khi họ được qua Canada, thì những người này không còn phải là những người tỵ nạn.
Cơ quan an ninh biên giới Canada đang làm thủ tục để trục xuất 135 người tỵ nạn Bắc Hàn.
Những người này sẽ được đưa trở lại Nam Hàn.
Hiện gia đình cô Kyung cũng như những người Bắc Hàn sẽ bị trục xuất, đang làm đơn xin ở lại Canada với tính cách nhân đạo.

Tin tức khác...