Số nhà bán được ở thành phố Montreal gia tăng lên một kỷ lục mới.

Montreal: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Montreal phổ biến mới đây thì số nhà bán được ở thành phố Montreal trong tháng 8 vừa qua, đã lên đến một kỷ lục mới.
Trong tháng 8, số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Montreal là 3,224 căn, so với con số 2,972 căn nhà bán được trong tháng 8 năm ngoái. Như thế số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Montreal đã gia tăng liên tiếp trong 41 tháng qua.
Giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Montreal gia tăng từ mức $318,000 một năm trước,lên đến $333,000.
Giá trung bình một căn condominium là $260,000 trong khi giá trung bình một căn nhà 3 tầng (plex) gia tăng từ $470,000 một năm trước lên đến $515,000.

Tin tức khác...