Tòa án bác bỏ quyết định cắt giảm số nghị viên hội đồng thành phố Toronto của thủ hiến Doug Ford.

Toronto: Trong phán quyết phổ biến hôm thứ hai ngày 10 tháng 9, thẩm phán Edward Belobaba đã bác bỏ dự luật 5 của chính quyền tỉnh bang Ontario và cho là dự luật này vi hiến.
Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã dự trù đưa dự luật 5 ra nghị viện trong những ngày sắp tới để biểu quyết.
Dự luật này sẽ cắt giảm số nghị viên thành phố Toronto từ con số 47 người xuống còn 25.
Dự luật 5 được công bố khi chỉ còn có vài tháng nữa là ngày bầu cử các chính quyền thị chính sẽ diễn ra ở tỉnh bang Ontario.
Theo lời thủ hiến Ford thì việc cắt giảm này sẽ giúp cho hội đồng thành phố hoạt động một cách hiệu quả hơn và sẽ tiết kiệm cho ngân sách thành phố Toronto 25 triệu dollars, tiền phải trả lương, chi phí văn phòng cho số nghị viên bị cắt giảm này.
Trong khi đó theo lời của các nghị viên thành phố thì việc cắt giảm này phản dân chủ, thủ hiến Ford không hỏi ý kiến của cư dân trước khi quyết định.
Cũng có nghị viên cho là có thể vì có những mối thù oán với một số nghị viên trong hội đồng thành phố, mà ông Ford mới ra tay tìm cách làm mất công ăn việc làm béo bở của một số nghị viên ?
Trong thời của cố thị trưởng Rob Ford, em trai của thủ hiến Ford, thì ông Doug Ford cũng là một nghị viên thành phố Toronto.

Tin tức khác...