Những người ngoại quốc bỏ tiền mua các căn condos ở Canada

Toronto ( theo báo Globe and Mail): Theo bản công bố của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa ở Canada, the Canada Mortgage and Housing Corp(CMHC), thì trong năm qua, số người ngoại quốc bỏ tiền mua các căn condos ở nhiều thành phố lớn ở Canada, gia tăng.
Trong sáu thành phố lớn nhất Canada, số người ngoại quốc mua các căn condos gia tăng đáng kể, nhất là ở vùng thủ phủ Toronto, và Vancouver.
Trong năm qua, 5.8 phần trăm số căn condos ở thành phố Toronto, có chủ nhân là những người nước ngoài. Tại thành phố Vancouver, 5.4 phần trăm những chủ nhân ông của các căn condos củng là những người ngoại quốc.
Ngay cả thành phố Winnipeg, số nhà đầu tư ngoại quốc mua các căn condos ở thành phố này cũng lên đến 2.7 phần trăm.

Tin tức khác...