Không ai trúng số độc đắc 50 triệu dollars

Toronto: Trong kỳ xổ số Lotto Max diễn ra trong ngày thứ sáu 4 tháng 12, đã không có ai trúng lô độc đắc 50 triệu dollars.
Vé số trúng độc đắc mang các số 8,15,24,25,27,36,43 và số bonus là 32.
Vì thế lô độc đắc của ngày thứ sáu tuần sau sẽ tăng lên $55 triệu và có thêm 12 lô trúng, mỗi lô 1 triệu dollars.
Vé trúng $60 triệu xổ vào ngày 6 tháng 11 trước đó đã có 2 vé trúng: một vé bán ra ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta và một vé khác bán ra ở tỉnh bang Newfoundland.

Tin tức khác...