Gía các căn condos ở Toronto có thể gia tăng 40 phần trăm?

Toronto (Theo Business News Network): Trả lời một cuộc phỏng vấn của báo chí hôm thứ sáu ngày 4 tháng 12, ông Barry Fenton, chủ tịch điều hành công ty phát triển địa ốc Lanterra Developments tiên đoán là trong vòng 3 năm nữa, trị giá của các căn condos ở Toronto sẽ gia tăng thêm từ 30 cho đến 40 phần trăm. Ông Fenton cũng cho biết là những gì ông tiên đoán trước đây về nhà cửa, khá chính xác.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto, thì giá trung bình của những căn condos trong thành phố Toronto, ở khu vực điện thoại bắt đầu bằng mã số (416) là $415,316, gia tăng 5.4 phần trăm trong vòng 1 năm.
Nếu lời tiên đoán của ông Fenton là đúng thì giá trung bình của những căn condos sẽ gia tăng lên đến mức $580,000 vào cuối năm 2018.
Công ty của ông Fenton là công ty xây cất nhà cửa lớn, đứng hàng thứ tư ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Theo những ước tính, hiện có những cao ốc với 80 ngàn căn condos đang được xây cất ở vìng đại thủ phủ Toronto.
Cũng theo lời tiên đoán của ông Fenton thì trong vòng 10 năm qua, thị trường condos ở Toronto đã phát triển mạnh mẽ, và sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm sắp tới.

Tin tức khác...