Những người Canadians hút cần sa, có thể sẽ bị cấm vào Mỹ vĩnh viễn.

Ottawa: Như chúng ta cũng biết là cần sa đã được hợp thức hóa ở Canada, cũng như ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên trên lãnh vực liên bang thì cần sa vẫn là thứ quốc cấm ở Hoa Kỳ.
Các nhân viên an ninh biên giới Mỹ, khi khám xét những du khách đến từ Canada, mà họ tìm thấy những dấu hiệu là những người này từng hút cần sa ở Canada, thi các nhân viên an ninh Mỹ có quyền cấm những người hút cần sa vào nước Mỹ suốt đời.
Theo ông Todd Owen, một viên chức cao cấp của cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ , thì một người thú nhận là từng hút cần sa nhiều lần ở Canada thì khi qua Mỹ, những người này cũng có thể tiếp tục hút cần sa, và các nhân viên an ninh biên giới sẽ có những quyết định cấm hay không sau khi phỏng vấn những người xin qua biên giới này.

Tin tức khác...