Cần thêm nhiều nhân viên cho ngành kỹ nghệ cần sa

Toronto: Cần sa đã được hợp thức hóa ở Canada và hàng loạt những công ty đã chuẩn bị trồng cần sa từ nhiều năm qua.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 10, thì các công ty trồng cần sa đang cần thêm rất nhiều nhân viên.
Theo đài BNN Bloomberg thì một số những công ty trồng cần sa hàng đầu ở Canada vẫn cần thêm trên 700 nhân viên .
Công ty Canopy Growth cần thêm 270 nhân viên, công ty Aurora Cannabis cần thêm 160 nhân viên, công ty Tilray cần thêm 86 nhân viên..

Tin tức khác...