Nghiệp đoàn bưu điện chuẩn bị đình công

Ottawa: Ngay đúng ngày cần sa được lưu hành tự do ở Canada, ngày 17 tháng 10 và bưu điện Canada sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giao cần sa cho những người mua cần sa qua mạng ở tỉnh bang Ontario, thì phát ngôn viên của nghiệp đoàn Bưu Điện Canada loan báo sẽ khởi sự cho những cuộc đình công.
Những cuộc đình công giữa nghiệp đoàn nhân viên và bưu điện Canada trong nhiều tháng qua, đã không đạt được kết quả.
Theo lời người phát ngôn viên của nghiệp đoàn lao động, thì 50 ngàn nhân viên bưu điện sẽ bắt đầu những cuộc đình công luân phiên ở nhiều thành phố, bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới.
Những người mua hàng trên mạng, những người lãnh tiền già, tiền hưu mà không thiết lập cách nhận tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng, những người nhận hóa đơn đòi tiền điện nước, thẻ tín dụn qua bưu điện, có thể sẽ gặp trở ngại.
Nhưng phần lớn cư dân đã không bị ảnh hưởng nhiều về những cuộc đình công bưu điện , vì phần lớn những liên lạc thư từ, việc trả tiền nợ, nhận tiền hưu.. đã qua hệ thống internet.

Tin tức khác...