Các bác sĩ gia đình phải thực tập thêm thời gian ở bệnh viện?

Ottawa: Với những tiến bộ y khoa hiện nay và với tuổi thọ của con người ngày một gia tăng, vai trò của một bác sĩ gia đình săn sóc cho bệnh nhân lại càng thêm phức tạp và cần nhiều thời giờ hơn.
Chính vì thế mà có những kêu gọi của hiệp hội bác sĩ ở Canada là các bác sĩ gia đình ở Canada cần phải có thêm giờ thực tập ở các bệnh viện trước khi được quyền hành nghề.
Một sinh viên muốn vào ngành y khoa, phải có ít nhất văn bằng cử nhân hay 3 năm đại học.
Sau khi vào được y khoa, và theo học trong 4 năm, những sinh viên này sẽ tốt nghiệp với bằng bác sĩ.
Tuy nhiên muốn được hành nghề ở Canada, những tân bác sĩ sẽ phải thường trú ở các bệnh viện.
Tùy theo ngành học, một tân bác sĩ sẽ phải thường trú ít nhất là hai năm, nếu muốn trở thành một bác sĩ gia đình. Thời gian thường trú 2 năm này quá ít so với những bác sĩ gia đình ở các quốc gia Tây Âu khác.
Còn nếu người tân bác sĩ này muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ chuyên khoa về tim, thì cần phải thường trú bệnh viện ít nhất từ 5 năm cho đến 6 năm.
Một bác sĩ chuyên khoa ở Canada và Hoa Kỳ sẽ phải học ở đại học và thực tập ít nhất 13 năm, trước khi có quyền hành nghề
Nhiệm vụ của một bác sĩ gia đình hiện nay bao gồm thêm nhiều lãnh vực như là bác sĩ phòng cấp cứu, bác sĩ săn sóc cho những người lớn tuổi phải nằm lâu dài ở bệnh viện, bác sĩ đỡ đẻ và săn sóc trẻ sơ sanh..

Tin tức khác...