Những khu đất trồng rau công cộng ở thành phố Kitchener.

Kitchener: Trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 6, hội đồng thành phố Kitchener đã thông qua dự án cho phép cư dân trồng rau trong các mảnh đất trống, dọc theo những con đường trong thành phố. Cư dân trong thành phố có thể trồng rau ngay trên những miếng đất công của con đường trước mặt căn nhà của họ.
Tuy nhiên cũng có những giới hạn là họ không hể trồng rau che mất những vòi chữa lửa, hay làm khuất đường dành cho người đi bộ.
Người ta cũng không thể trồng những cây quá cao và che mất những người đạp xe đạp hay đi bộ.
Như thế thay vì trồng cỏ,cư dân trong thành phố Kitchener có thể trồng những vườn rau trước nhà trong những tháng hè.

Tin tức khác...