Lễ hội đồng tính Toronto

Toronto: Thật không nơi đâu mà người đồng tính lại được ưu đã cho bằng ở vùng thủ phủ Toronto.
Thật thế, ngay trong trung tâm thành phố và trên con đường Church,có một khu dành cho những người đồng tính sinh sống, mà họ có thể trưng bầy những cờ quạt, những biểu ngữ đề cao nếp sống của những người đồng tính.
Tháng 6 hàng năm được công nhận là “tháng của những người đồng tính” ở thành phố Toronto với những yểm trợ của chính quyền thành phố: Cờ của những người đồng tính được treo trên kỳ đài thành phố trong suốt tháng 6, và còn những cổ võ, những quảng cáo cho cộng đồng những người đồng tính trên các mạng truyền thông. Có những chương trình văn nghệ, trưng bày nghệ thuật và văn hóa diễn ra trong tháng cho những người đồng tính.
Cuối cùng là vào những ngày cuối tuần của tuần lễ cuối tháng 6, có một cuộc diễn hành lớn cho những người đồng tính trên đường phố trong trung tâm thành phố.
Chủ đề của cuộc diễn hành cho những người đồng tính năm nay ở thành phố Toronto là ” hành động= cuộc sống” và nêu cao khẩu hiệu về 30 năm chống bệnh AIDS ở Toronto.
Cuộc diễn hành thường niên lần thứ 38 ở thành phố Toronto sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều này chúa nhật 24 tháng 6 và đoàn diễn hành sẽ bắt đầu ở góc đường Church và Bloor.
Trong buổi tối ngày thứ sáu trước đó, sẽ có buổi trình diễn văn nghệ ngoài trời về những nền văn hóa của những người da đen, Phi Châu, Caribbean và đa văn hóa, cũng như có buổi xuống đường 2018 Trans March vào lúc 8 giờ tối ở góc đường Church và Hayden.
Sau buổi diễn hành ngày chúa nhật là một chương trình văn nghệ ngoài trời diễn ra ở quảng trường Yonge and Dundas vào lúc 5 giờ chiều với các ca sĩ trình diễn, những màn vũ đồng tính và có sự tham dự của ca sĩ Kehlani.
Trong ba ngày từ thứ sáu cho đến ngày chúa nhật có hội chợ trên đường phố trên đường Church từ đường Carlton cho đến đường Dundas.

Tin tức khác...