Những kẻ đi xe lửa lậu, đã làm khiến công ty Metrolinx thiệt hại 15 triệu dollars hàng năm.

Toronto: Theo những công bố của cơ quan Metronix, cơ quan đặc trách về hệ thống xe lửa công cộng GO ở tỉnh bang Ontario, thì vì số người đi lậu xe lửa hàng năm mà cơ quan này đã mất đi trung bình 15 triệu dollars hàng năm.
Cũng nên biết là việc mua vé xe lửa GO là một việc tự nguyện, mà thỉnh thoảng mới có những nhân viên đi soát vé.
Hàng này có hàng chục ngàn người từ các thành phố lân cận, đi xe lửa GO vào thành phố Toronto.
Cũng để tránh những thất thoát gia tăng, cơ quan Metronix cho biết là sẽ mướn thêm 12 nhân viên đi kiểm soát vé hàng ngày.
Với số nhân viên mướn thêm, cơ quan Metronix hy vọng số tiền thiệt hại vì những người đi lậu sẽ giảm bớt 25 phần trăm hay khoảng 3.75 triệu dollars.

Tin tức khác...