Nền kinh tế Canada tiếp tục tiến triển mạnh mẽ

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 10 tháng 5, thì nền kinh tế của Canada đã tiến triển mạnh mẽ hơn những ước tính của các nhà chuyên môn.
Trong tháng 4 vừa qua, có thêm 106,500 công ăn việc làm mới ở Canada và đã giúp cho mức thất nghiệp ở Canada sút giảm xuống còn ở mức 5.7 phần trăm.
Số công ăn việc làm gia tăng trong tháng 4 vừa qua, là số công ăn việc làm gia tăng nhiều nhất trong 1 tháng, kể từ năm 1976 cho đến nay.
Số công ăn việc làm ở Canada đã tiếp tục gia tăng kể từ năm 2016 cho đến nay.
Với số công ăn việc làm tăng cao, người ta lo ngại là ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất trong tương lai?

Tin tức khác...