Những hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Canada.

Hà Nội: Trong chuyến công du đến Việt Nam ngày 8 tháng 11, hai ngày trước khi có cuộc họp của tổ chức  Hỗ Tương Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Đà Nẵng, thủ tướng Justin Trudeau của Canada  đã cho biết  Canafda sẽ không vội vàng ký kết  vào thỏa ước  hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương, the  Trans Pacific Partnership Trade (TPP)

trong thời gian có cuộc họp APEC.

Theo thủ tướng Trudeau thì ông sẽ không ký kết bất kỳ những thỏa ước nào, nếu những thỏa ước đó không có lợi cho Canada và những người Canadians.

Sau khi Hoa Kỳ rút chân ra khỏi nhóm TPP, 11 quốc gia còn lại trong đó có Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật, Canada, Việt Nam.. vẫn tiếp tục thương thảo để tìm một thỏa  hiệp  thương mại tự do mậu dịch  chung cho toàn vùng. Số thương vụ của 11 quốc gia  trong nhóm TPP trong năm ngoái, đã lên đến 356.3 tỷ Mỹ kim.

Theo những nguồn tin thân cận, thì Canada đang tìm cách đưa  thêm những điều kiện vào thỏa hiệp như   quyền lợi của người lao động, những phương cách bảo vệ môi trường, cũng như sự bình đẳng  giữa nhân công nam và nữ.

Tuy nhiên những điều kiện “tân tiến ” này có thể sẽ không được các quốc gia như Việt Nam đồng ý, nơi vẫn do một đảng độc tài quản trị.

More Stories...