Ngày Chiến sĩ Trận Vong ở Canada

Ottawa: những cuộc lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong diễn ra trên toàn Canada trong ngày thứ bảy 11 tháng 11 năm 2017.

 

 

More Stories...