Có đến 16 hộp đựng tiền mua hoa poppy từ thiện bị trộm lấy cắp.

Sudbury, Ontario: Theo những tin  tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 11, có đến 16 hộp đựng tiền bán hoa poppy nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong, đặt tại nhiều cơ sở  thương mại trong thành phố Sudbury, đã bị kẻ trộm ăn cắp mất.

Trong vòng 4 ngày liên tiếp, các hộp đựng tiền bán hoa poppy cài trên áo, nhân ngày lễ Chiến Sĩ  Trận Vong, đã bị mất.

Số tiền bán những hoa poppy này, thâu vào, sẽ được gửi đến hiệp hội cựu chiến binh , the  Royal Canadian Legion, để tổ chức này dùng số tiền kiếm được, trợ giúp các gia đình cựu chiến binh sinh sống trong thành phố Sudbury.

Cảnh sát đã khuyến cáo chủ nhân các cửa tiệm,nên cho cất những hộp đựng tiền này, một khi không có nhân viên túc trực.

More Stories...