Những đoàn cá vàng làm tắc những hồ chống lụt

Okotoks, Alberta: Trong hôm thứ ba ngày 27 tháng 9, bà Christina Michailuck, giám đốc  đặc trách các công viên và môi trường sinh học (ecologist) của thành phố Okotoks, tỉnh bang Alberta, thì trong hai năm qua các cơ quan đặc trách về môi trường sinh học thành phố, đã tìm cách bắt những con cá vàng trong hai hồ chống lụt (stormwater ponds), và có những hy vọng là số cá vàng này đã hết.

Tuy nhiên cũng theo bà giám đốc, thì nguy cơ mà hai hồ chống lụt này sẽ  bị tắc nữa, nếu cư dân trong thành phố tiếp tục thả những con cá vàng mà họ không muốn nuôi nữa, xuống hệ thống dẫn nước trong thành phố.

Nếu có đầy những cá, hai hồ chứa nước một khi có lụt, sẽ không hoạt động hiệu quả vì số cá, và có thể gây những trận lụt nếu trời mưa lớn.

Thêm một chuyện nguy hiểm nữa là nếu những con cá vàng này tràn vào sông Sheep, thì chúng có thể ăn những con cá và trứng cá trong dòng sông này cũng như làm hư hại những rong rêu và hải sản sống ở  đáy sông.

Trong hôm thứ sáu, hàng ngàn con cá vàng đã được bắt ra khỏi hồ chứa nước chống lụt Crystal Ridge. Những con cá vàng này rất lớn, có con nặng đến gần 1 ký lô.

Các nhân viên thành phố  đã tiếp tục bắt những con cá vàng này cho đến ngày cuối tuần và hy vọng sẽ là những con cá vàng cuối cùng trong hai hồ chứa nước chống lụt trong thành phố.

 

Tin tức khác...