Những cách thức mới trong việc xin gia hạn bằng lái xe, thẻ y tế cũng như bảng số xe ở Ontario

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm tới 2022, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không gửi giấy báo đến cư dân khi bằng lái xe, thẻ y tế tỉnh bang cũng như bảng số xe cần được tái hạn.
Thay vào đó cư dân phải tự động vào trong trang mạng của chính quyền tỉnh bang để xin gia hạn.
Theo các giới chức của chính quyền tỉnh bang Ontario thì cắt giảm việc gửi giấy báo cho cư dân trong việc xin tái hạn bảng số xe, thẻ y tế cũng như bằng lái xe , sẽ tiết kiệm ngân quỹ khoảng 29 triệu dollars một năm, và số tiền này chính quyền tỉnh bang sẽ dùng vào lãnh vực giáo dục.
Cư dân trong tỉnh bang Ontario nên vào trang mạng dưới đây. ghi danh để khi đến ngày đáo hạn phải tái hạn bằng lái xe, thì bộ dịch vụ tỉnh bang Ontario sẽ gửi tin báo bằng điện thư hay text qua điện thoại.

https://www.ontario.ca/page/get-serviceontario-digital-reminders

Một khi làm xong thủ tục ghi danh thì cơ quan chính quyền sẽ thông báo cho người đã ghi danh hai lần : một lần 60 ngày trước khi đến ngày hết hạn phải tái hạn, và lần thứ nhì trước 1 tháng.
Người ta cũng có thể xin ghi danh để được báo trước ngày phải tái hạn giấy tờ qua số điện thoại 1-800-267-8097.
Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ: những người trên 70 tuổi vẫn được cơ quan chính quyền gửi thư đến báo việc phải tái hạn bằng lái xe, thẻ y tế hay bảng số xe.
Những người trên 70 tuổi cũng vẫn có thể xin ghi danh trên mạng và họ sẽ nhận được cả hai loại thông báo: qua thư và qua mạng internet.

Tin tức khác...