Nhỏ Ơi

 

Đào Quang Nhật

Lần đầu ta gặp Nhỏ, trong nắng chiều bay bay

 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, Nhỏ bảo Nhỏ không tên

 

Ừ thì Nhỏ không tên, bây giờ quen nhé Nhỏ, Nhỏ ơi

 

Lần này ta gặp Nhỏ, trong nắng chiều bay bay

 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu

 

Ừ thì Nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé Nhỏ, Nhỏ ơi

 

Lần này Nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa

 

Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, Nhỏ ơi

 

Còn gì đâu hỡi Nhỏ, trong nắng chiều phôi phai

 

Kỷ niệm ta cùng Nhỏ, giờ chỉ là hư vô

 

Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, Nhỏ ơi

 

Tình cờ ta gặp Nhỏ, trong nắng vàng ban mai

 

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, Nhỏ bảo khờ ghê đi

 

Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi

 

 

 

Tin tức khác...