Nhiều trường đại học Canada gia tăng biện pháp phòng ngừa covid

Toronto: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 8, nhiều trường đại học và cao đẳng ở Canada đã cho gia tăng những biện pháp phòng ngừa đại dịch covid.
Các trường đại học Carleton ở Ottawa, Western ở London và McMaster ở thành phố Hamilton cho biết là những sinh viên chưa chủng ngừa và không co những giấy miễn trừ vì có bệnh hay nhân quyền, sẽ không được vào khu đại học.
Các trường đại học gia hạn chót cho đến tháng 10, các sinh viên và nhân viên làm việc phải đi chủng ngừa.
Trước đó, các trường đại học vừa kể trên cho phép những sinh viên chưa chủng ngừa được vào campus nhưng phải đi thử nghiệm thường xuyên, nhưng nay họ đã thay đổi có thể vì không có nhân lực để theo dõi việc thử nghiệm hàng tuần cho các sinh viên.
Hàng loạt các trường đại học và cao đẳng đã buộc sinh viên phải chủng ngừa như trường đại học Toronto, Guelph, Manitoba, UBC, trường đại học UPEI, Mount Saint Vincent, trường cao đẳng Seneca…
Hội đồng các trường đại học và cao đẳng tỉnh bang Ontario đã lên tiếng yêu cầu chính quyền tỉnh bang có một chính sách chủng ngừa cho tất cả các trường đại học và cao đẳng khi ngày nhập học khóa học mùa thu đã cận kề.

Tin tức khác...