Cuồng phong Ida cấp 4 tàn phá Louisiana

New Orleans: Trận cuồng phong Ida đã đến bờ biển của tiểu bang Louisiana trong chiều hôm chúa nhật ngày 29 tháng 8 ở cấp 4, với vận tốc gió lên đến 230 cây số 1 giờ.
Bão Ida tiến vào đất liền cùng ở một vị trí mà trận bão Katrina đã tàn phá tiểu bang Louisiana và Mississippi , cùng vào tháng 8 của 16 năm trước.
Trận bão Ida là một trong 5 trận bão khủng khiếp nhất từng thổi đến Hoa Kỳ từ trước đến nay.
Trận bão đe dọa cuộc sống của khoảng 2 triệu cư dân Mỹ sống trong những tiểu bang này.
Theo thống đốc Bel Edwards thì trận bão Ida không phải là một trận bão bình thường diễn ra hàng năm., mà đây là một trận bão rất nguy hiểm, có thể gây nguy cơ chết người trên đường tiến của trận bão.
Thành phố New Orleans đang phải gánh chịu những thiên tai gồm trận bão Ida và số người lây nhiễm covid gia tăng.
Khu vực bị ảnh hưởng của trận bão Ida trong năm nay, chỉ bằng nửa khu vực hoành hoành của trận bão Katrina, 16 năm về trước.
Tưởng cũng nên nói thêm là ngoài những tàn phá lớn lao về tài chánh vật chất, trận bão Katrina đã giết hại trên 1,800 người Mỹ.

Tin tức khác...