Nhiều tỉnh bang không có thêm người nhiễm COVID-19, tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại các công viên

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 10 tháng 5, tỉnh bang Ontario có thêm 294 người nhiễm COVID-19 và đây là số người nhiễm bệnh thấp nhất trong 1 ngày kể từ ngày 31 tháng 3 cho đến nay. Số người chết cũng giảm còn 35 người và là số người chết trong 1 ngày thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 4 cho đến nay.
Tính đến ngày chúa nhật có 20,238 người bị nhiễm virút và trong số này có 14,772 người đã phục hồi.
Tổng số người chết vì vi rút ở tỉnh bang Ontario cho đến nay là 1,634 người và phần lớn những người này đều từ 60 tuổi trở lên.
Trong số 1,634 người chết ở tỉnh bang Ontario thì có đến 1,235 nạn nhân ở trong các nhà dưỡng lão.
Ngày chúa nhật cũng là ngày mà chính quyền tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại các công viên, các khu vực bảo vệ môi trường. Người ta có quyền đi bộ, hiking, trong các công viên, trong các khu vực không được xây nhà vì mục đích bảo vệ môi trường, nhưng các nhà vệ sinh trong các công viên chưa được mở cửa..Vì thế những người đến các công viên khi cần kíp.. sẽ phải.. tiểu rừng! không còn cách nào khác.
Trong hôm thứ bảy 9 tháng 5, tại các tỉnh bang Manitoba, Prince Edward Island, New Brunswick và Newfoundland đã không có một ca nhiễm mới nào.
Dường như tất cả các tỉnh bang ở Canada, trừ tỉnh bang Quebec, con số người bị nhiễm và chết vì COVID-19 đã sút giảm.

Tin tức khác...