Nhân viên của ba bệnh viện nhi đồng ở tỉnh bang Ontario phải chủng ngừa covid

Toronto: Hàng loạt các bệnh viện, hàng loạt các công ty lớn nhỏ đã buộc nhân viên phải chủng ngừa covid, sau khi có những gia tăng về số người nhiễm covid loại biến thể delta.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, ba bệnh viện nhi đồng ở tỉnh bang Ontario đều có quyết định là những nhân viên làm việc cho ba bệnh viện này phải chủng ngừa covid.
Ba bệnh viện nhi đồng đó là bệnh viện SickKids ở Toronto, bệnh viện Holland Bloorview và bệnh viện Children’s Hospital of Eastern Ontario đều quyết định là nhân viên, những người thiện nguyện, các học viên, những nhà thầu làm việc trong các bệnh viện này phải chủng ngừa covid mà hạn chót là ngày 7 tháng 9 sắp tới.
Một bản thông cáo của bệnh viện SickKids cho biết là những nhân viên không chủng ngừa cần phải có giấu chứng nhận của bác sĩ hay được miễn trừ trên lãnh vực nhân quyền.
Tuy nhiên bản thông cáo cũng không cho biết là nếu những nhân viên không tuân hành thì những biện pháp cho các nhân viên này ra sao?
Bản thông cáo cũng nói là bệnh viện nhi đồng Toronto cần có những biện pháp phòng ngừa nghiêm nhặt hơn là biện pháp của chính quyền tỉnh bang Ontario, vì 70 phần trăm bệnh nhân của bệnh viện này là những trẻ em dưới 12 tuổi: những trẻ em chưa được phép chủng ngừa.

Tin tức khác...