Các đại ngân hàng Canada buộc nhân viên phải chủng ngừa covid

Toronto: Các công ty Canada hoạt động dưới những điều luật quy định bởi chính quyền liên bang đang lần lượt công bố những quyết định buộc nhân viên phải chủng ngừa covid.
Trong số các công ty này có các đại ngân hàng ở Canada.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, phát ngôn viên của các ngân hàng Royal Bank, TD Bank và CIBC nói là những nhân viên làm việc cho ngân hàng và làm việc tại các văn phòng, các chi nhánh ngân hàng, sẽ phải chủng ngừa covid.
Trong tuần trước chính quyền liên bang đã yêu cầu những ngành kỹ nghệ hoạt động ở Canada bao gồm cả các ngân hàng, và làm việc dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, phải có những biện pháp ngăn ngừa covid.
Tỷ lệ số cư dân Canada được chủng ngừa covid trong những tuần qua đã sút giảm không còn cao như trước, tuy là tính đến nay có trên 73.77 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Ngân hàng TD yêu cầu các nhân viên phải chủng ngừa hoàn toàn trước ngày 1 tháng 11 năm nay 2021. Những nhân viên không chủng ngừa sẽ phải thử nghiệm hàng tuần và phải thường xuyên đeo khẩu trang khi làm việc.
Các ngân hàng Royal và CIBC đã nói hạn chót mà nhân viên làm việc cho các ngân hàng này ở Canada và Hoa Kỳ, phải chủng ngừa covid hoàn toàn là ngày 31 tháng 10.
Một số các công ty khác và các chính quyền thị chính cũng buộc nhân viên phải chủng ngừa hoàn toàn như công ty Sun Life Financial, Shopify, thành phố Toronto, cơ quan chuyên chở công cộng TTC..
Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Leger thì 76 phần trăm những cư dân tỉnh bang Ontario được hỏi ý kiến, đã ủng hộ một chương trình ” thông hành chủng ngừa” ở tỉnh bang Ontario, tương tự như thông hành chủng ngừa đã được ban hành ở tỉnh bang Quebec.

Tin tức khác...