Một dân biểu đảng cầm quyền Bảo Thủ tỉnh bang Ontario bị trục xuất vì không chủng ngừa.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, một dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ Cấp Tiến không chịu chủng ngừa covid, vừa bị thủ hiến Doug Ford trục xuất ra khỏi đảng này.
Dân biểu tỉnh bang Ontario, Rick Nicholls đã bị trục xuất khỏi đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, sau khi ông tuyên bố với các phóng viên báo chí là ông không chủng ngừa covid.
Trong bản công bố phổ biến, thủ hiến Doug Ford nói là dân biểu Nicholls đã không đưa ra những lý do xác đáng về việc ông không chịu chủng ngừa, vì thế ông này sẽ bị trục xuất ra khỏi đảng Bảo Thủ Cấp Tiến và sẽ không là ứng cử viên cho đảng này trong những cuộc bầu cử tương lai.
Cũng theo thủ hiến Ford thì còn một nữ dân biểu là và bà Christina Mitas cũng không chủng ngừa, nhưng bà này có giấy bác sĩ chứng minh là bà không thể chủng ngừa, nên không bị trục xuất, nhưng bà dân biểu này sẽ phải hết sức cẩn thận và phải sử dụng mọi biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm khi phải tiếp xúc với những người khác.

Tin tức khác...