Nhân viên Bưu Điện bỏ phiếu ủng hộ đình công

Các nhân viên Bưu điện Canada (Canada Post) đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công trên toàn quốc có thể vào ngày 26/9 tới đây.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại các trụ sở địa phương trên toàn quốc trong thời gian từ 7/8 đến 9/9. Kết quả là 93,8 phần trăm nhân viên tại các thành thị và 95,9 phần trăm nhân viên ở ngoại ô và nông thôn đã bỏ phiếu ủng hộ đình công nếu không đạt được thỏa hiệp với Canada Post.

Nghiệp đoàn nhân viên Bưu điện Canada (CUPW) báo động rằng có thể sớm nhất ngày 26/9 dịch vụ giao phát thư sẽ bị ngưng.

Jim Gallant, giới chức CUPW nói: “Nghiệp đoàn sẽ có quyết định vào thời điểm đó, nhưng các thành viên đã cho phép nghiệp đoàn làm những gì chúng ta cần làm để đạt một hợp đồng với Canada Post. Đó là lá bài chủ cuối cùng mà các công nhân có”.

Những cuộc thảo luận đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2017. Đến tháng 1 thì có sự tham gia của giới chức trung gian hòa giải. Hợp đồng của khoảng 8.000 nhân viên giao phát thư tại vùng ngoại ô và nông thôn đã hết hạn từ 31/12/2017, trong khi hợp đồng của đơn vị bưu điện thành thị với 42.000 nhân viên đã hết hạn ngày 31/1/2018.

Gallant cho biết, đề nghị đầu tiên của Canada Post đưa ra cho nghiệp đoàn là vào ngày 7/9 – đáng lẽ nên được đưa ra cách nay vài tháng.

Ông giải thích: “Từ tháng 1 đến tháng 9, các bạn không nhận được bất cứ điều gì từ họ, các bạn buộc phải bước ra và bỏ phiếu để có thể đình công, và vào những ngày cuối họ mới đưa ra một đề nghị. Vì thế các công nhân đã bỏ phiếu để đình công nếu cần”.

Đề nghị đang được duyệt xét, nhưng Gallant lưu ý rằng Canada Post nói đó không phải là đề nghị sau cùng của họ.

Ông nói thêm: “Tôi không hiểu như vậy nghĩa là gì. Họ nói đây mới là điểm khởi đầu của thảo luận. Chúng tôi nghĩ điểm khởi đầu là khi chúng tôi ngồi vào bàn thảo luận với họ trong tháng 1”.

Trong các vấn đề đang gây bế tắc tại bàn thảo luận, lương và điều kiện làm việc là hai vấn đề chính.

Gallant cho biết: “Có nhiều người bị buộc phải làm nhiều giờ phụ trội thay vì tăng thêm nhân sự. Có nơi như St. John’s số giờ phụ trội tương đương như tuyển thêm 10 nhân viên nữa”.

Một bản tuyên bố viết tay của Canada Post nói rằng các cuộc thảo luận đang tiếp tục với nghiệp đoàn để tìm nền tảng chung. Bản tuyên bố viết: “Chúng tôi vẫn tập trung làm việc để tiến tới một giải pháp thành công”.

Bản tuyên bố cho biết tiếp: “Hôm thứ Sáu 7/9, Canada Post đã đưa ra đề nghị phản ánh sự phát triển gần đây trong việc vận chuyển gói hàng và vai trò quan trọng của các nhân viên trong sự thành công này. Đề nghị cũng bao gồm tăng lương, cải thiện trợ cấp và cam kết sự hợp tác làm việc trên một số lãnh vực quan trọng đối với cả hai bên”.

Tin tức khác...