Nha phiến fentanyl là một trường hợp khẩn cấp y tế công cộng.

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 9, tổ chức  cộng đồng có tên là Montreal Public Health đã lên tiếng yêu cầu chính quyền  thành phố Montreal công bố nha phiến fentanyl là một trường hợp khẩn cấp y tế công cộng (public health emergency).

Tổ chức y tế công cộng thành phố Montreal cũng kêu gọi chính quyền thành phố  phải có những biện pháp ngăn cản tình trạng “dùng ma túy quá liều”  tương tự ở thành phố Vancouver, sẽ xảy ra cho thành phố Montreal trong những ngày sắp tới.

Văn phòng giám định y khoa tỉnh bang Quebec đã cho biết là tại thành phố Montreal từ ngày 1 tháng 8 cho đến nay, đã có 24 trường hợp dùng ma túy quá liều và đã gây cho 12 người chết. Hầu hết những vụ chết  người này có liên quan đến việc nạn nhân dùng ma túy có trộn lẫn chất fentanyl.

Mới đây, ông Denis Coderre, thị trưởng thành phố Montreal cho biết là ông sẽ họp với các viên chức y tế và an ninh trong thành phố, để thảo luận những biện pháp ngăn ngừa việc lan tràn của tệ trạng dùng ma túy cho chất fentanyl.

Tin tức khác...