Nhà hảo tâm ẩn danh tặng tiền học miễn phí cho 5,000 sinh viên tại San Jacinto College

Nhờ vào một món quá hiến tặng đáng giá của một nhà hảo tâm ẩn danh, khoảng 5,000 học sinh vừa tốt nghiệp trung học năm nay có thể theo học miễn phí tại Đại học Cộng đồng San Jacinto bắt đầu từ khóa mùa Thu năm nay để có thể tốt nghiệp văn bằng cán sự hoặc có thể theo tiếp lên bậc đại học chính quy 4 năm trở lên.
Theo tin từ bà Amanda Fenwick là Phó viện trưởng đặc trách về giao tiếp của San Jacinto College, số tiền hiến tặng cũng như danh tính của vị hảo tâm này không được tiết lộ, nhưng họ biết chắc là nó đủ để trang trải cho chi phí của khoảng 5,000 sinh viên ghi danh để học tối đa trong 3 năm trước khi tốt nghiệp.
Các sinh viên nộp đơn xin hưởng học bổng toàn phần này có thể ghi danh học toàn thời gian hoặc bán thời gian, nhưng phải bắt đầu theo học khóa mùa thu năm nay tại San Jacinto College, phải lấy ít nhất 6 giờ tín chỉ học cho mỗi khóa, và sau mỗi năm phải nộp đơn xin trợ giúp tài chính. Các học sinh tốt nghiệp trung học từ mùa thu 2020 đến mùa hè 2021 đều đủ tiêu chuẩn xin học bổng. Các em học trường tư, học tại nhà cũng có thể nộp đơn nhưng tất cả phải nằm trong các khu học chính thuộc vùng bao trùm của Đại học Cộng đồng College: đó là các Học khu của các thị xã Channelview, Deer Park, Galena Park, La Porte, Pasadena, Sheldon và một phần của Clear Creek. Đây là những thị xã thuộc vùng ngoại ô nằm ở phía đông và đông nam của Houston.
Muốn biết thêm chi tiết, các học sinh và phụ huynh có thể vào trang mạng của San Jacinto College và bấm vào chương trình học bổng “21 Forward” ở website: www.sanjac.edu/admissions-aid/scholarships-grants/21forward-scholarship.

Tin tức khác...