Nhà hàng Taco Bell Canada sẽ bán rượu

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ  tư ngày 26 tháng 4, hệ thống nhà hàng Taco Bell Canada sẽ cho bán thêm rượu mạnh, trong chương trình bành trướng hoạt động của  hệ thống nhà  hàng này.

Bắt đầu từ tháng 6, nhà hàng Taco Bell  chính  tọa lạc ở  484 Queen Street West trong thành phố Toronto, sẽ là nhà hàng Taco Bell  đầu tiên ở Canada có bán rượu.

Hệ thống nhà hàng Taco Bell Canada hiện có 170 cửa tiệm trên toàn Canada, và dự định sẽ mở thêm  mà tổng cộng các cửa tiệm sẽ lên đến 700 tiệm.

Đồng thời  thực đơn của hệ thống nhà hàng cũng sẽ được  cải biến lại.

Theo bà Amanda Clark, tổng giám đốc hệ thống nhà hàng Taco Bell Canada, thì trong vòng 5 năm qua, hệ thống nhà hàng này đã phát  triển với mức gia tăng là 28 phần trăm, và trở thành cửa tiệm bán thức ăn Mễ Tây Cơ hàng đầu ở Canada.

Tin tức khác...