Người nhân công di dân thứ ba chết vì COVID-19 ở Ontario

Simcoe, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 6, thì có thêm một nhân công di dân ( migrant worker) thứ ba đã chết vì nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario trong những tháng qua.
Theo các cơ quan y tế tỉnh bang Ontario thì có gần 200 những nhân công di dân và 18 người khác trong những nông trại ở tỉnh bang Ontario đã nhiễm COVID-19 và trong số này có 3 nhân công di dân đã chết.
Theo bà Kristal Chopp, giám đốc điều hành của cơ quan y tế vùng Haldiman-Norfolk trong tỉnh bang Ontario thì tuy những nhân công di dân tạm thời này đến làm việc trong các nông trại Canada trong mùa hè, đã được cách ly 14 ngày, nhưng vẫn có cả gần 200 người bị nhiễm vi rút sau thời gian cách ly.
Hàng năm có khoảng 20 ngàn nhân công di dân đến tỉnh bang Ontario làm việc trong những nông trại và trong các nhà ươm cây.
Phần lớn những người này ở các quốc gia Mễ Tây Cơ, Guatemala và vùng Caribbean.

Tin tức khác...