Sẽ có nhân viên cấp cứu ở các bãi tắm thành phố Toronto.

Toronto: Như tin đã loan báo là chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 2 ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Trong giai đoạn 2 này, các thương xá, các tiệm thẩm mỹ, làm móng, cắt tóc.. đều được mở cửa.
Đồng thời các bãi tắm trong thành phố, các nơi cắm trại, các hồ bơi lộ thiên.. cũng được mở cửa.
Chính quyền thành phố Toronto loan báo sẽ cho mở cửa 6 bãi tắm trong thành phố: đó là các bãi tắm Bluffer’s Park Beach, Cherry/ Clarke Beach, Kew-Balmy Beach, Marie Curtis Park East Beach, Sunnyside Beach, và Woodbine Beach.
Những bãi tắm này sẽ được mở cửa từ 11 giờ 30 sáng cho đến 6 giờ 30 chiều mỗi ngày và trong thời gian mở cửa sẽ có những nhân viên cấp cứu túc trực.

Tin tức khác...