Ngựa đua chết vì bắt tập quá sức.

Guelph, Ontario: Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của trường đại học Guelph mới đây cho thấy là hàng trăm ngựa đua đã chết ở tỉnh bang Ontario vì chúng đã bị tập luyện quá sức.
Giáo sư Peter Physick Sheard của trường đại học Guelph đã kiểm nghiệm lại cái chết của 1,709 con ngựa đua ở tỉnh bang Ontario, trong những năm từ năm 2003 cho đến 2015, và nhận thấy là các con ngựa đua đã phải tập dưới sự dìu dắt của những người nài, những buổi tập luyện mà những con ngựa này phải chạy thật nhanh trong một thời gian ngắn. Kết quả của những buổi tập luyện là chúng bị kiệt sức và chết hàng loạt.
Một số lớn những con ngựa bị thương sau khi tập luyện đã bị chích thuốc chết.
Phần lớn những con ngựa đua bắt đầu có thể chạy đua khi chúng 3 tuổi và có thể được giữ trong trường đua cho đến khi chúng 14 tuổi.

Tin tức khác...