Một cặp đồng tính không nhà, gặp khó khăn

Toronto: Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, ông James Light một người đồng tính và bị bệnh Parkinson cùng người bạn trai là ông Howard Beeler đã bị đuổi ra khỏi căn chúng cư mà họ đang mướn, và phải thuê một phòng trong khách sạn ở tạm thời.
Hai người này xin tá túc vào một trung tâm tạm trú cho người không nhà trong vùng Peel, vùng ngoại ô của thành phố Toronto, nhưng không thành công: không có phòng cho hai người đồng tính ở trung tâm tá túc cho những người đàn ông, và họ cũng không thể xin tá túc trong những trung tâm tạm trú cho những người có gia đình, vì họ không có con.
Theo ông James Light thì vì ông mắc bệnh Parkinson’s, ông cần người bạn tình để người này chăm sóc cho ông, và ông không muốn ở trong trung tâm tạm trú một mình.
Trong khi theo ông Beeler thì không có luật lệ nào cho việc chăm sóc cho những người đồng tính trong những trung tâm tạm trú.

Tin tức khác...