Nghiệp đoàn nhân viên Bưu Điện Canada tiếp tục đình công luân phiên

Ottawa: Các cuộc đình công luân phiên của nghiệp đoàn nhân viên Bưu Điện Canada vẫn tiếp tục diễn ra trong hôm thứ ba ngày 6 tháng 11.
Theo lời của phát ngôn viên của nghiệp đoàn nhân viên thì trong ngày thứ ba, các nhân viên bưu điện sẽ đình công ở các thành phố Amherstburg, Delhi, Owen Sound, Sarnia và St. Thomas, ở miền nam của tỉnh bang Ontario.
Trong khi những nhân viên bưu điện ở các thành phố Brantford, Fort Eriem Guelph, Simcoe, St Catharines, Welland ở tỉnh bang Ontario và ở tỉnh bang Newfoundland sẽ quay lại làm việc, sau khi đã đình công 24 tiếng đồng hồ.
Nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada đã phát động cuộc đình công luân phiên từ giữa tháng 10 năm nay, để đòi hỏi những gia tăng lương bổng và phụ cấp

Tin tức khác...