Một bộ trưởng trong chính quyền tỉnh bang Ontario từ nhiệm vì bị tố cáo xâm phạm tình dục

Toronto: Theo những tin tức từ văn phòng thủ hiến tỉnh bang Ontario, hôm thứ hai ngày 5 tháng 11, thì ông Jim Wilson, bộ trưởng phát triển kinh tế, đã từ chức để đi cai nghiện rượu.
Cũng trong ngày thứ hai, thủ hiến Doug Ford đã cho cải tổ lại thành phần nội các, tìm người thay thế chức vụ của ông dân biểu Wilson.
Tuy nhiên theo tin của đài CBC thì nguyên do từ chức của ông bộ trưởng Wilson là ông ta hiện đang bị tố cáo có những xâm phạm tình dục.
Văn phòng thủ hiến Ford đã không xác nhận hay phủ nhận nguồn tin trên.
Ngoài ra một nhân viên cao cấp của văn phòng thủ hiến Ford cũng từ chức hôm thứ hai.
Ông Andrew Kimber, giám đốc điều hành văn phòng thủ hiến đã từ chức, và phát ngôn viên của văn phòng này đã từ chối không cho biết lý do?

Tin tức khác...