Chính quyền liên bang ân xá cho những người bị buộc tội tàng trữ cần sa ở số lượng nhỏ.

Ottawa:Theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ tư 17 tháng 10, ngày mà chính quyền liên bang Canada hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, giới chức trong chính quyền đã công bố lệnh ân xá cho những người đã bị án tù về tội tàng trữ và lưu hành một số lượng nhỏ cần sa trước ngày 17 tháng 10.
Những người bị án tù về tội tàng trữ lưu hành từ 30 grams cần sa trở xuống sẽ được ân xá và án tích của những người này sẽ bị xóa trong hồ sơ.
Một cuộc họp báo ở Ottawa với các tổng trưởng an ninh công cộng, tổng trưởng tư pháp, tổng trưởng y tế và tổng trưởng an ninh biên giới diễn ra trong buổi sáng hôm thứ tư, để trình bầy về những đường lối của chính quyền trong những ngày sắp tới, khi cần sa đuộc cho lưu hành tự do.

Tin tức khác...