Nghị viên Sue McFadden: Mang địa danh Saigon đến Mississauga

Saigon, Đà Nẵng, Việt Nam qua sự vận động của anh Nguyễn Xuân Cần, đã được nghị viên Ron Starr đề xướng với Hội đồng nghị viên Mississauga vào năm 2013. Tuy nhiên, sau 5 năm, kể từ ngày thành phố Mississauga duyệt xét và thông qua, ba địa danh này vẫn còn nằm trong danh sách chờ đợi vì không thể tìm được con đường phù hợp với mong muốn của tập thể người Việt Mississauga. Hương lộ hẻo lánh quá, các tuyến đường trung bình và đại lộ thuộc hệ thống giao thông Mississauga đã có danh xưng, nên không thể thay đổi. Khu vực 10, Mississauga, hiện có trung tâm cộng đồng đang được xây cất, rộng 55 mẫu, tọa lạc tại giao lộ đường Tacc và Ninth Line là địa điểm duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu của Cộng đồng người Việt tại đây.

Hôm Chủ nhật 30/09, trong buổi giới thiệu trung tâm cộng đồng đang trong tiến trình xây dựng, bà Sue McFadden, nghị viên đơn vị 10, cho biết bà rất hoan nghênh con đường mang tên Saigon có mặt ở vùng này, sau khi Ủy ban Vận động Saigon Street hoàn tất các thủ tục hành chánh theo quy định của thành phố Misssissauga.
Tái ứng cử để thực hiện những gì đã cam kết

Nghị viên Sue McFadden đảm nhiệm vai trò đại diện dân cử tại Hội đồng thành phố Mississauga trong 12 năm qua với ba nhiệm kỳ liên tục. Năm 2014, bà tái đắc cử với số phiếu kỷ lục 77,2%. Kỳ bầu cử lần này, nghị viên Sue McFadden tái tranh cử với cam kết sẽ thực hiện những điều đã hứa: “Promises made Promises kept”
Trước đây, bà từng là Chủ tịch Hội đồng Dịch vụ Cảnh sát vùng Peel nên vấn đề an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của nghị viên Sue McFadden.

“An toàn công cộng là trọng tâm của tôi trong suốt thời gian phục vụ cộng đồng. Khi cư dân cảm thấy an toàn, họ có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảnh sát, cơ quan dịch vụ xã hội, chính quyền, công dân tuân hành luật pháp là những yếu tố tạo nên một địa phương an toàn. Tôi hứa sẽ nối kết tất cả chúng ta lại để cùng chung tay kiến tạo một cộng đồng vững mạnh và an toàn hơn, không còn tội phạm”, nghị viên Sue McFadden nói.

Trong 18 năm phục vụ Cộng đồng Lisgar và Churchill Meadows, có thời gian bà Sue McFadden lả Chủ tịch Ủy ban Tư vấn “Diversity and Inclusion Advisory Committee”. Năm 2000, bà được đề cử là thành viên Hội đồng An toàn Giao thông và trước khi bước vào chính trường, nghị viên Sue McFadden đã đắc cử và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Giáo dục Học khu trong 6 năm, nên an toàn cho học sinh khi đến trường và sau khi tan học cũng là vấn đề bà rất quan tâm.
Ngoài an toàn công cộng, tái ứng cử nhiệm kỳ thứ tư, nghị viên Sue McFadden cho biết, bà sẽ chú trọng đến việc hình thành trung tâm cộng đồng, cải tiến hệ thống vận chuyển công cộng, giải quyết tình trạng ngập lụt ở vùng Lisgar, ngăn ngừa tội phạm, nghiên cứu các kế hoạch phát triển khu vực hành lang Ninth Line.

Nhận định về cộng đồng người Việt Mississauga, bà Sue McFadden nói: “Trong cương vị nghị viên tôi luôn ủng hộ cộng đồng người Việt, một tập thể đang lớn mạnh ở thành phố này, nói chung và tại khu vực 10 nói riêng. Cộng đồng người Việt thông minh, thường có mặt trong các công tác thiện nguyện, và sẵn lòng tham gia các kế hoạch của địa phương để đáp lại sự trợ giúp của người dân và đất nước Canada đã dành cho họ”.
Bà Sue McFadden cũng là một trong các nghị viên đã bỏ phiếu tán thành việc đặt tên công viên 317 tọa lạc tại 240 Matheson Blvd. W. mang địa danh Saigon Park.

“Như tôi đã cam kết với các thành viên cộng đồng người Việt mới đây, nếu có cơ hội để đặt tên một con đường trong khu vực hiện đang được phát triển ở đơn vị 10, tôi sẽ ưu tiên cứu xét”, nghị viên Sue McFadden nói.
Nếu bạn là cử tri đơn vị bầu cử 10, thành phố Mississauga, tái tín nhiệm nghị viên Sue McFadden trong kỳ bầu cử này là tạo cơ hội cho Saigon Street hiện diện trên bản đồ thành phố Mississauga.

VPY

Tin tức khác...