Nghề trồng cần sa phát triển mạnh

Smiths Falls, Ontario:  Trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 9, ông Bruce Linton, chủ tịch điều hành công ty cần sa   Canopy Growth Corporation cho biết là  công ty này sẽ  bành trướng sang tỉnh bang New Brunswick trong những tháng sắp tới.

Công ty Canopy Growth Corp là một trong những công ty trồng cần sa lớn nhất Canada, có  cơ sở sản xuất  rộng 500 ngàn bộ Anh (46,500 mét vuông) tại thị trấn Smiths Falls, tỉnh bang Ontario, sẽ thiết lập thêm một cơ sở sản xuất cần sa ở thành phố Fredericton, tỉnh bang New Brunswick.

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick hiện có những ưu đãi cho những công ty sản xuất cần sa, muốn có cơ sở sản xuất ở tỉnh bang này.

Ông chủ tịch điều hành Linton cho biết là khởi đầu cơ sở sản xuất cần sa ở khu kỹ nghệ  Vanier trong thành phố Fredericton sẽ rộng khoảng 40 ngàn bộ Anh và trong tương lai cơ sở mới  có thể gia tăng thêm 100 ngàn bộ Anh.

Việc thiết lập  chi nhánh ở thành phố Fredericton của công ty Canopy Growth Corp sẽ giúp thêm công ăn việc làm cho khoảng 70 người.

Thủ hiến Brian Gallant của tỉnh bang New Brunswick đã xem nền kỹ nghệ sản xuất cần sa là một trong những ngành kỹ nghệ  chính của tỉnh bang này trong tương lai.

Chính quyền liên bang đã loan báo là sẽ hợp thức hóa việc sử dụng cần sa  vào tháng 7 năm tới 2018.

Tin tức khác...