Bảng hiệu tiếng Tàu trên đất Canada

Richmond, British Columbia:Trong cuộc họp hôm thứ hai ngày 11 tháng 9, các nghị viên thành phố Richmond, tỉnh bang British Columbia đã thông qua một kiến nghị  khuyến khích chủ nhân những cơ sở thương mại trong thành phố, nên dùng bảng hiệu mà trên đó có ít nhất 50 phần trăm là tiếng Anh.

Thành phố Richmond là một vùng ấm áp  có thời tiết tốt nhất Canada, và là nơi thu hút rất đông những người về hưu.

Không những thế, thành phố này cũng thu hút rất đông những di dân  ngoại quốc, nhất là những di dân giàu có đến từ Trung quốc.

Theo những thống kê thì  49 phần trăm cư dân ở thành phố Richmond là những người Trung Hoa: gần 100 ngàn người Trung Hoa trong tổng số dân thành phố là 190 ngàn người.

Rất nhiều cửa tiệm ở thành phố này đã chỉ trương bảng hiệu tiếng Trung Hoa, và đã gây khó khăn cho những du khách và người tiêu thụ trong thành phố, những người không phải là người Tàu.

Có lẽ chính quyền thành phố cần phải áp dụng những biện pháp của chính quyền tỉnh bang Quebec: bắt buộc những bảng hiệj phải viết một phần bằng tiếng Anh.

Tin tức khác...