185 ngàn sinh viên được học đại học miễn phí

Toronto: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 9, bà Deb Matthews, bộ trưởng bộ giáo dục tiền tiến (advanced education) đã cho biết là trong niên học này có 185 ngàn sinh viên đại học ở tỉnh bang Ontario, đã được học miễn phí qua chương trình mới của chính quyền tỉnh bang.

185 ngàn  sinh viên là một phần ba của tổng số sinh viên đại học toàn phần và bán phần ở tỉnh bang Ontario.

Trong bản ngân sách năm ngoái, chính quyền tỉnh bang đã công bố chương trình trợ giúp cho sinh viên tỉnh bang có tên là the Ontario Student Assistance Program, bao gồm tiền học bổng và tiền cho mượn.

Thí sụ một sinh viên ở tỉnh bang học xong trung học, vào đại học  mà số tiền lương của bố mẹ dưới 70 ngàn dollars một năm, thì người sinh viên này sẽ được chính quyền tỉnh bang cho  $7,300 học bổng và cho mượn thêm $8,300.

Theo bà bộ trưởng giáo dục Matthews thì số tiền học bổng và tiền cho mượn sẽ  giúp cho những sinh viên  ở trong những gia đình nghèo, có khả năng theo học đại học

Tin tức khác...