Ngày Trương Cờ trong lễ hội Carassauga.

Mississauga: Lễ hội  Carassauga hàng năm tổ chức tại thành phố Mississauga nhằm  vinh danh nền văn hóa của các nhóm dân thiểu số  trong  nếp sống đa văn hóa ở Canada.
Lễ hội Carassauga năm nay diễn ra  trong nhiều ngày vào cuối tháng 5,  có những màn trình diễn văn nghệ, trình diễn thời trang cũng như  màn biểu diễn nấu các món ăn đặc thù của từng quốc  gia.
Trong lễ hội năm nay, có ngày gọi  là Flag Day, mà các nhóm dân thiểu số có quyền trương cờ của các quốc gia của họ. Cờ Vàng ba sọc đỏ của VNCH cũng tung bay bên cạnh những lá cờ của các quốc gia khác.
Trong ngày trương cờ năm nay có sự hiện diện của bà thủ hiến tỉnh bang Kathleen Wynne, bà thị trưởng thành phố Mississauga Bonnie Crombie và nhất là bà cựu thị trưởng Hazel McCallion, người sáng lập ra ngày Carassauga,
Thảo Phạm

Tin tức khác...