Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam

Chi tiết về Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Canada 12 tháng 6, 2017

CYHRV trân trọng cảm tạ các tổ chức và các thân hào nhân sĩ đã giúp vận động cho Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Canada (12 tháng 6, 2017).
Hiện giờ đã có 50 tổ chức quốc tế và tại Canada yểm trợ sinh hoạt này (xin xem danh sách ở trang 3). Tuy nhiên, để Quốc Hội Canada nhận thức rõ sự ủng hộ mạnh mẽ dự luật Magnitsky của cộng đồng nguời Việt yêu chuộng tự do và công lý, CYHRV vẫn tiếp tục đón nhận sự yểm trợ của các hội đoàn khác cho đến ngày 5 tháng 6, 2017.
Vận động cho biện pháp trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngay tại Canada là một đóng góp tích cực và thiết thực của nguời Việt chống chế độ độc tài Công Sản cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của nguời dân tại Việt Nam.
Để sửa soạn cho việc trình bày tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và vận động các dân biểu tại khu vực của mình hỗ trợ dự luật Magnitsky nhằm trừng phạt những nguời vi phạm nhân quyền trên thế giới, xin quý vị lưu ý những điểm sau đây:
1/ CYHRV sẽ cung cấp qua điện thư các tài liệu về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các câu hỏi và trả lời mẫu để các tham dự viên tham khảo truớc. CYHRV cũng sẽ in sẵn các tài liệu về nhân quyền để quý vị chuyển cho các dân biểu;
2/ Xin quý vị liên lạc với văn phòng dân biểu tại địa phuơng để lấy hẹn gặp ngày 12-6-2017 (trong khoảng 12g30 trưa tới 3g chiều). Để biết danh tính quý vị dân biểu và địa chỉ văn phòng tại địa phuơng xin quý vị vào trang nhà của Quốc Hội duới đây và điền mã số bưu chính: https://lop.parl.ca/ParlInfo/Compilations/HouseofCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu= HOC&PostalCode=…
Nếu quý vị cần giúp về vấn đề lấy hẹn gặp dân biểu ngày 12-6-2017, xin cho Ban Tổ Chức (nguyenkhuetu22@gmail.com) biết mã số bưu chính (postal code) truớc ngày 5-6-2017;
3/ CYHRV xin gửi lại chuơng trình, khai mạc lúc 11g sáng thay vì 9g như loan báo trước đây, để tiện việc chuyên chở cho các phái đoàn ở xa.
4/ Vì lý do an ninh tại Quốc Hội, xin quý vị tham dự báo cho Ban Tổ Chức biết quý danh và số điện thoại truớc ngày 6-6-2017:
– Tại Montréal, ông Trần Quốc Tuý, đt: (514) 651-4187 (c), (450) 678-6605 (h), email: tranquoctuy123@gmail.com

– Tại Toronto, ông Nguyễn Thành Nguyên, đt: (647) 636-0773 (c), (905) 820-2376 (h), email: ngthnguyen@gmail.com
– Các tỉnh khác, bà Nguyễn Thị Hà Quyên, đt: (613) 853-3395 (c), (613) 271-0828 (h), email: freevccottawa@gmail.com

5/ Quý vị ở xa cần khách sạn, xin liên lạc trực tiếp với Travelodge Hotel, 1376 Carling Avẹ, Ottawa, K1Z 7L5, tel: (613) 722-7600, số reservation: 32764554 (Can Le)

CYHRV xin hẹn gặp quý vị ngày 12 tháng 6, 2017 tại Quốc Hội Canada.

Trân trọng.

 

Chương Trình Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Canada 12 tháng 6, 2017

11:00 Phiên họp khoáng đại 1 (số phòng tại Quốc Hội sẽ đuợc thông báo sau) – Tuờng trình của Ban Tổ Chức – Lời chào mừng của quí vị dân biểu, quan khách, và đại diện các hội đoàn

12:30 Gặp gỡ quí vị dân biểu tại địa phương của các tham dự viên

15:00 Phiên họp khoáng đại 2 (số phòng sẽ đuợc thông báo sau) – Tuờng trình của các tham dự viên – Thông qua quyết nghị

16:00 Bế mạc ——————————————————

Danh sách sơ khởi các hội đoàn yểm trợ Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Canada, 12-6-2017

I. Các tổ chức quốc tế
1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Ông Vũ Văn Thái, Tổng Thư Ký
2. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (USA), TS Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch
3. Boat People SOS (USA), TS Nguyễn Đình Thắng, Chủ Tịch
4. Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ, TS Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch
5. Uỷ Ban Thuỵ Sĩ – Vietnam COSUNAM, Ông Nguyễn Tăng Lũy, Tổng Thư Ký
6. Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do, BS Cấn Thị Bích Ngọc, Chủ Tịch BC
7. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tiểu Bang Queensland, BS Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch
8. Đảng Đại Việt, TS Phan Văn Song, Chủ Tịch
9. Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ (USA), Cựu Dân Biểu Joseph Cao, Chủ Tịch
10. Ủy Ban cho Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam, Bà Helen Ngô, Chủ Tịch
11. Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Dân Chủ, BS Bùi Trọng Cường, Điều Hợp Viên
12. Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (CAMSA), Chủ Tịch: TS Nguyễn Đình Thắng 13. Công Lý cho Nạn Nhân Formosa (USA), Chủ Tịch: Ông John Hoa Nguyễn II. Các tổ chức tại Canada
1. Hội Người Việt Tự Do Manitoba, Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ Tịch
2. Hội Người Việt Nova Scotia, Cô Tuyết Nguyễn, Chủ Tịch
3. Hội Người Việt Tự Do Windsor, Ông Nguyễn Bá Lực, Chủ Tịch
4. Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver, Ông Mai Phú Hưng, Chủ Tịch
5. Hội Người Việt Tự Do tại BC, Ông Phan Mật, Chủ Tịch
6. Cộng Đồng Nguời Việt Tự Do Vùng Niagara, Ông Nguyễn Văn Pha, Chủ Tịch
7. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Bà Nguyễn Thị Hà Quyên, Chủ Tịch
8. Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Toronto và các vùng phụ cận, Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng
9. Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa, Cô Trần Phương Thu, Chủ Tịch
10. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Ottawa, Ông Hoàng Song An, Chủ Tịch
11. Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Ông Hoàng Song An, Q/Chủ Tịch
12. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Canada, BS Trang Châu, Chủ Tịch
13. VOICE Canada, Ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ Tịch
14. Đảng Việt Tân – Chi Bộ Toronto, Ông Trần Minh Thành, Đại Diện
15. Uỷ Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Ottawa, Ông Nguyễn Phép, Thủ Quỹ.
16. Hội Cao Niên Việt Nam, Toronto, Cụ Hoàng Thanh Thảng, Cố Vấn Chủ Tịch
17. Hội Người Việt Cao Niên Vùng Greater Vancouver, B.C., Ông Đỗ Đức Trường, Chủ Tịch
18. Gia Đình Cựu Quân Nhân QLVNCH tại BC., Ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ TịchLê
19. Hội Thân Hữu Đồng Bằng Sông Cửu Long, Bà Đinh Thu Vân, Chủ Tịch
20. Liên Minh Dân Chủ, Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ Tịch
21. Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam, Ông Lạc Việt, Chủ Tịch
22. Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam tại BC, Ông Phan Vĩnh Đức, Chủ Tịch
23. Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa tại BC, Bà Mai Kim Huyền, Chủ Tịch
24. Hội Bảo Tồn Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam, Ông Trần Văn Nam, Chủ Tịch
25. Khối 8406 Canada, Ông Trần Ngọc Bính, Đại Diện
26. Liên Minh Dân Chủ, BC, Ông Trương Minh Lạc, Chủ Tịch
27. Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy, GS Trần Minh Xuân, Đại Diện
28. Little Saigon Vancouver Foundation, Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ Tịch
29. Gia Đình Mũ Đỏ Canada, BS Lê Quang Tiến, Chủ Tịch
30. Hội Chiến Sĩ Cựu Tù Nhân Chính Trị – Khu Hội Montréal, BS Nguyễn Như Thành, Chủ Tịch
31. Hội Bảo Vệ Di Sản Việt Nam (Montréal), Ông Ngô Anh Võ, Chủ Tịch
32. Nhóm Tranh Đấu cho Công lý tại Việt Nam (Montréal), Ông Vũ Hữu Hiệp, Chủ Tịch
33. Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm, Ông Nguyễn Đình Thông, Chủ Tịch
34. Hội Yểm Trợ Nhân Quyền (Montréal), Ông Trần Quốc Tuý, Đại Diện
35. Hội Cao Niên Mississauga, Bà Trần Thị Điệp, Chủ Tịch
36. Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất vùng Ottawa – Carleton, H.T. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch
37. Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức Ontario, Mr. Lê Đức Vân, Chủ Tịch.

Tin tức khác...