Lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng lên 15 dollars một giờ

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 5, một cuộc họp báo của bà thủ hiến Kathleen Wynne và bộ trưởng lao động của tỉnh bang Ontario, ông Kevin Flynn, đã diễn ra ở nghị viện tỉnh bang.

Trong cuộc họp báo này, bà thủ hiến đã công bố chương trình tuần tự gia tăng mức lương tối thiểu ở tỉnh bang.

Lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario hiện nay là  $11.40 một giờ và mức lương này sẽ gia tăng lên đến $15 vào ngày 1 tháng giêng năm 2019.

Tỉnh bang Ontario là tỉnh bang thứ nhì ở Canada, sau tỉnh bang Alberta, công bố việc sẽ cho gia tăng mức lương tối thiểu lên đến mức 15 dollars.

Theo bà thủ hiến Wynne thì việc tăng lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario là một điều cần thiết, vì những cạnh tranh kinh tế của tỉnh bang Ontario  với các  nơi khác như thành phố New York, thành phố San Francisco.

Mức lương tối thiểu ở thành phố New York  sẽ tăng lên 15 dollars một giờ vào năm 2021 và mức lương tối thiểu ở tiểu bang California cũng sẽ gia tăng lên đến mức 15 Mỹ kim một giờ vào năm 2022.

Ngoài ra những sửa đổi mới về luật lao động ở tỉnh bang Ontario cũng buộc chủ nhân phải cho nhân viên 3 tuần nghỉ hè, nếu người nhân viên này có trên  5 năm thâm niên. Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng không cho phép giới chủ nhân trả lương ít hơn mức lương tối thiểu cho những người làm việc bán thời gian.

Hiện nay có khoảng 1.5 triệu cư dân trong tỉnh bang Ontario có mức lương dưới  15 dollars một giờ.

Tin tức khác...