Ngày Hành Trình của người Việt đi tìm Tự Do

Edmonton: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, trước sự chứng kiến của một số những người Việt ngồi trên ban công dành cho công chúng, nghị viện tỉnh bang Alberta đã biểu quyết chọn ngày thứ hai 30 tháng 4 là Ngày hành trình của người Việt đi tìm tự do, the Vietnamese Journey to Freedom Day.
Nghị quyết này đã được đệ trình trước nghị viện là dân biểu Jason Kenney, thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất.
Nghị quyết đã được chấp nhận với đa số tuyệt đối.
Theo dân biểu Jason Kenney thì ngày 30 tháng 4 còn gọi là “Ngày Tháng Tư Đen” là ngày mà 43 năm về trước, những người Việt đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do.
Ngày Hành Trình của người Việt đi tìm Tự Do cũng là lúc tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tự do dân chủ và tưởng nhớ đến những người đã chết trên đường đi tìm tự do.
Cũng theo dân biểu Kenney thì ngày Hành Trình của người Việt tìm tự do cũng là ngày vinh danh những người tỵ nạn Việt Nam và những công lao của những người Việt, đã đóng góp vào cho sự thịnh vượng của tỉnh bang Alberta và Canada.
Dân biểu Jason Kenney là một người bạn thân thiết cho cộng đồng người Việt, kể từ khi ông còn là dân biểu liên bang, là tổng trưởng di dân và quốc tịch trong thời của thủ tướng Harper.

Tin tức khác...