Ngân sách của sở cảnh sát thành phố Toronto lên đến 1 tỷ dollars.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng giêng, ông Mark Saunders, cảnh sát trưởng thành phố Toronto đã đệ trình lên hội đồng thành phố, dự thảo ngân sách cho sở cảnh sát Toronto trong tài khóa năm nay.
Theo bản đệ trình ngân sách của sở cảnh sát thành phố sẽ lên đến 1 tỷ dollars và sở cảnh sát cần thêm 800 người trong đó có 300 nhân viên cảnh sát.
Ông cảnh sát trưởng đã tuyên bố là sở cảnh sát cần thêm tiền cho việc mướn thêm cảnh sát và tân trang những dụng cụ vũ khí sử dụng trong sở cảnh sát trong những năm sắp đến.

Tin tức khác...