Ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất

Ông thống đốc ngân hàng Canada

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 9, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.75 phần trăm lên 1 phần trăm.

Việc gia tăng này làm nhiều chuyên gia tài chánh ngạc nhiên: theo sự thăm dò dân ý của cơ quan truyền thông Bloomberg thì phần lớn các chuyên gia tài chánh đã nghĩ là ngân hàng trung ương sẽ hoãn không cho gia tăng thêm trong kỳ họp diễn ra vào ngày 6 tháng 9 vừa qua.

Trong tháng 7 năm nay, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất lần từ mức 0.5 phần trăm lên 0.75 phần trăm. Và đây là lần gia tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương trong vòng 7 năm qua.

Lần gia tăng này là lần gia tăng thứ nhì.

Với những dữ kiện cho thấy là nền kinh tế Canada tiến triển mạnh mẽ, người ta tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất thêm nhiều lần nữa trong tương lai.

Việc ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản, cũng giúp cho trị giá của đồng Gia kim tăng lên đến mức 82 xu Mỹ kim trong ngày thứ tư.

Tin tức khác...