Các ngân hàng tăng mức lãi suất chính

Toronto: Sau khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.75 phần trăm lên 1 phần trăm, trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 9, các ngân hàng ở Canada đồng loạt gia tăng mức lãi suất chính( prime rate): mức lãi suất dành cho những khách hàng tốt nhất.

Mức lãi suất chính ở các ngân hàng Canada gia tăng từ mức 2.75 phần trăm lên 3.2 phần trăm.

Theo ông Eric Lascelles, kinh tế gia trưởng của ngân hàng RBC Global Asset Manegement thì việc gia tăng mức lãi suất của ngân hàng trung ương sẽ làm tốn kém thêm cho mọi ngừoi.

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia đầu tư thì những ai đang mượn tiền nợ nhà  với mức lãi suất thả nổi, thì đây là lúc  nên chuyển  tiền nợ nhà  qua mức lãi suất cố định, vì mức lãi suất có thể sẽ còn gia tăng thêm nữa trong tương lai.

Tin tức khác...