Ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản?

Ottawa: Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì với bài phát biểu “diều hâu” mới đây của bà phó thống đốc, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng mức lãii suất căn bản trong những ngày sắp tới?

Nếu mức lãi suất căn bản ( basic rate) của ngân hàng trung ương Canada gia tăng, sẽ kéo theo sự gia tăng của những mức lãi suất khác mà đặc biệt là mức lãi suất nợ nhà.

Trong một bài phát biểu mới đây, bà  Carolyn Wilkins, phó thống đốc thâm niên của ngân hàng trung ương Canada  đã cho biết là ngân hàng trung ương rất phấn khởi về những phát triển kinh tế ở Canada  mọi mặt, gồm cả việc gia tăng 70 phần trăm của các nền kỹ nghệ.

Theo nhận định của  nhiều chuyên gia tài chánh, thù bài diễn văn của bà phó thống đốc ngân hàng, cho thấy có những dấu hiệu là ngân hàng trung ương sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản  trong những ngày sắp tới: trong vòng 2 năm qua, mức lãi suất căn bản ở Canada vẫn ở mức 0.5 phần trăm, khi nền kinh tế chưa phát triển, và sự gia tăng kỳ này sẽ là lần gia tăng lãi suất đầu tiên ở Canada trong vòng 7 năm qua.

 

Tin tức khác...