Chính quyền liên bang ký thỏa ước chuyển giao 7 tỷ dollars cho các tỉnh bang trong chương trình coi giữ trẻ con toàn quốc.

Ottawa: Tuyên bố trong ngày thứ hai 12 tháng 6, ông  Jean Yves Duclos tổng trưởng  đặc trách về gia đình cho là, thỏa ước mới về việc coi giữ trẻ em  mà chính quyền liên bang ký kết với hầu hết với chính quyền các tỉnh bang, sẽ dần dẫn đến một chương trình chăm sóc trẻ em trên toàn Canada ( universal child care program)

Cũng theo ông tổng trưởng đặc trách về gia đình, thì chính quyền liên bang đã thương thảo với các chính quyền tỉnh bang về chuyện tài trợ cho việc giữ trẻ em, trên một năm qua.

Thỏa hiệp được ký kết trong hôm thứ hai giữa chính quyền liên bang và chính quyền các tỉnh bang và các vùng tự trị ở miền Bắc, nhưng không bao gồm tỉnh bang Quebec và tỉnh bang B.C.

Tỉnh bang Quebec đã có một chương trình giữ trẻ  riêng cho tỉnh bang, và chương trình giữ trẻ ở tỉnh bang Quebec được  nhiều chuyên gia khen là một chương trình kiểu mẫu: tất cả các gia đình có con nhỏ, không phân biệt  lợi tức kiếm được, đều được chính quyền tỉnh bang Quebec tài trợ tiền chi phí gửi con, để đi làm, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Chính quyền tỉnh bang Ontario, nơi có chi phí giữ trẻ cao nhất Canada, đã cho biết trong tuần trước là tỉnh bang này đang thiết lập một chương trình giữ trẻ đại chúng cho cư dân trong tỉnh bang.

Trong vòng 3 năm sắp tới chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 1.2 tỷ dollars tài trợ cho chương trình giữ trẻ ở các tỉnh bang. Số tiền 1.2 tỷ này là một phần của tổng số tiền 7.5 tỷ dollars mà chính quyền liên bang đã hứa sẽ tài trợ cho các chương trình giữ trẻ trong vòng 11 năm sắp đến.

Tin tức khác...